мэдээлэл

POS EXPRESS 1.0 програм дээр принтер тохируулах

Сэтгэгдэл