мэдээлэл

Ширхэглэдэг барааны ширхэгийг оруулах

POS_AddPackageCount.gif

Ингэж оруулахын тулд Бүтээгдэхүүн хэсэгт тухайн барааны Ширхэгийн тоо дээр тухайн бүтээгдэхүүн хэдэн ширхэгтэйг оруулсан байх шаардлагатай

Сэтгэгдэл