мэдээлэл

Бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр засах бол Excel-рүү export-лоод засвар хийж буцааж импотлоно

POS_ExpertImportUpdatePrice.gif

Сэтгэгдэл