Үнэ

POS Express програмын үнэ

Онцлог
 • Интернэтгүй үед ажиллах
 • Борлуулалтын тайлан гаргана
 • Баркод уншигч дэмжих
 • Touchscreen дэлгэц дэмжих
 • Хэрэглэгчийн эрхийн хязгаарлалт
 • 56мм, 80мм, А4 -н принтерт хэвлэх боломж
 • Програмын шинэчлэл татах
 • Заавар видео тусламж үзэх
 • Ашиглах компьютерийн тоо
 • Лицензийн хугацаа
 • НӨАТ-н баримт хэвлэх
 • Утас, имэйл, Team viewer-ээр заавар тусламж авах
 • Өөрийн үйл ажиллагаандаа тааруулах
Trial
 • Интернэтгүй үед ажиллах
 • Борлуулалтын тайлан гаргана
 • Баркод уншигч дэмжих
 • Touchscreen дэлгэц дэмжих
 • Хэрэглэгчийн эрхийн хязгаарлалт
 • 56мм, 80мм, А4 -н принтерт хэвлэх боломж
 • Програмын шинэчлэл татах
 • Заавар видео тусламж үзэх
 • Ашиглах компьютерийн тоо
  1
 • Лицензийн хугацаа
  30 хоног
 • НӨАТ-н баримт хэвлэх
 • Утас, имэйл, Team viewer-ээр заавар тусламж авах
 • Өөрийн үйл ажиллагаандаа тааруулах
 • Үнэгүй
 • Татах

Basic
 • Интернэтгүй үед ажиллах
 • Борлуулалтын тайлан гаргана
 • Баркод уншигч дэмжих
 • Touchscreen дэлгэц дэмжих
 • Хэрэглэгчийн эрхийн хязгаарлалт
 • 56мм, 80мм, А4 -н принтерт хэвлэх боломж
 • Програмын шинэчлэл татах
 • Заавар видео тусламж үзэх
 • Ашиглах компьютерийн тоо
  1
 • Лицензийн хугацаа
  1 жил
 • НӨАТ-н баримт хэвлэх
 • Утас, имэйл, Team viewer-ээр заавар тусламж авах
 • Өөрийн үйл ажиллагаандаа тааруулах
 • 100,000₮ /жил.
 • Худалдаж авах

Corporate
 • Интернэтгүй үед ажиллах
 • Борлуулалтын тайлан гаргана
 • Баркод уншигч дэмжих
 • Touchscreen дэлгэц дэмжих
 • Хэрэглэгчийн эрхийн хязгаарлалт
 • 56мм, 80мм, А4 -н принтерт хэвлэх боломж
 • Програмын шинэчлэл татах
 • Заавар видео тусламж үзэх
 • Ашиглах компьютерийн тоо
  10 -с дээш
 • Лицензийн хугацаа
  1 жил
 • НӨАТ-н баримт хэвлэх
 • Утас, имэйл, Team viewer-ээр заавар тусламж авах
 • Өөрийн үйл ажиллагаандаа тааруулах
 • -
 • Холбогдох

* ЖИЧ: Дээрх үнэнд НӨАТ ороогүй болно

Утас, имэйл, Team viewer-ээр заавар тусламж авах

Eco багцад хамаарахгүй бөгөөд хэрэв Eco багцын хэрэглэгч тусламж авахаар бол Basic багцын зөрүү төлбөрийг төлсний үндсэн дээр тусламж авах боломжтой.